Privacybeleid

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan Cesera geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Cesera streeft naar permanente toegankelijkheid van de website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Cesera sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

 

Privacy beleid

Bedrijfsgegevens worden gecodeerd opgeslagen met een per account uniek gegenereerde encryptiesleutel en worden als zodanig met volledige discretie behandeld. Er wordt alleen met gegevens gecommuniceerd waar u aan Cesera toestemming heeft gegeven.

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

 

Waar we jouw data naartoe sturen

Jouw data blijft intern en geëncodeerd opgeslagen in onze database, deze wordt niet met externe partijen gedeeld tenzij (vooraf) anders aangegeven.

 

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wij ontvangen geen informatie van een derde partij.

 

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Cesera.
Copyright © 2019.

Alle rechten voorbehouden.